Περί Ενοικιαζομένων Ακινήτων Νόμος του 2013

25 October 2013

Η νομοθεσία προβλέπη μείωση ενοικίων είται για επαγγελαμτικούς η οικιστικούς σκοπούς από την 1/11/2013 μέχρι 31/10/2014.

Download (pdf)